CZ | PL | EN

 

Ovládání

U2
Koloběžka má velmi jednoduché ovládání, páčka pro jízdu vpřed na pravé ruce, na levé potom páčka pro aktivaci elektrické brzdy, která je doplněna o nášlapnou brzdu na zadním blatníku. U2 má tři rychlostní stupně s omezovačem rychlosti na 10km/h, 15km/h a 25km/h. Pohodlnější jízdu zajišťuje odpružení předního kola.

U3
Jednoduché ovládání, řízení a kontrolu nad jízdou zajišťuje pevná konstrukce koloběžky, vysoká řídítka a pevné, plné bezdušové pneumatiky. Pravou rukou se ovládá páčka pro jízdu vpřed, levou se ovládá páčka brzdy a zvonek. Koloběžka má dva rychlostní stupně s omezovačem rychlosti na 15km/h a 25km/h. Páčka brzdy aktivuje zadní kotoučovou brzdu a současně také elektrickou brzdu na předním kole.

U5
Velmi příjemné ovládání koloběžky je dáno vysokými řídítky a velmi pevnou, robustní konstrukcí. Plné bezdušové pneumatiky jsou 100% bezúdržbové.  Velký display poskytuje přehledně informace o rychlosti, stavu baterie a nastaveném módu max. rychlosti.  Koloběžka má 2 rychlostní stupně s omezovačem rychlosti na 15km/h a 25km/h  Páčka brzdy aktivuje zadní kotoučovou brzdu a současně také elektrickou brzdu na předním kole.  

 

Instruktážní videa

Kompletní databázi instruktážních videí najdete na našem YOUTUBE.

 

Legislativní doporučení

Pro provoz elektrických koloběžek v Česku platí různá pravidla, podle zákona mohou být považovány nejen za jízdní kola, ale také za motorová vozidla. Rozhodujícím faktorem je maximální rychlost a výkon koloběžek. Ve chvíli, kdy koloběžka nejede rychleji, jak 25 km/h a motor nemá větší výkon, než 250 W, tak ji česká legislativa bere jako jízdní kolo a pro Vás platí stejná pravidla, jako pro cyklisty.  Naše koloběžky obě tyto legislativní nařízení splňují, takže se nemáte čeho bát.

Hlavní je mít na hlavě nasazenou přilbu - doporučujeme přilbu URBIS a nejezdit po chodnících. Dále je důležité dávat ostatním účastníkům silničního provozu znamení o změně směru jízdy. To může být na koloběžce, která má malý gyroskopický moment nebezpečné. Nedoporučujeme proto dávat toto znamení stejným způsobem jako na kole (pravou/levou paží), ale používat signalizační ledvinku URBIS.

 

Jak se starat o baterii

Kdy baterii nabíjet?

Po každém použití koloběžku nabijte, aby se prodloužila její životnost. Všeobecně je pro Li-Ion baterii z pohledu údržby lepší nabíjet po každém použití, než po úplném vybití. Doporučujeme skladovací hodnotu nabití baterie 30% – 60% v případě, že se chystáte koloběžku po delší dobu neužívat.

Jak se o baterii starat?

Nejlépe baterii prospějete, když ji nebudete vybíjet tzv. do nuly a pokud se to nakonec stane, rozhodně ji v tomto vybitém stavu nechejte co možná nejkratší možnou dobu.

Jak baterii nabíjet?

Teplota se musí před nabíjením a během nabíjení regulovat v rámci doporučené hodnoty (15 až 35°C), pokud je teplota blízko doporučené hodnoty (15 až 35°C), je účinnost nabíjení nejvyšší. Je-li prostředí příliš chladné nebo příliš přehřáté, může se doba nabíjení prodloužit nebo nelze baterii plně nabít.

Pokud byla baterie skladována déle než 60 minut při teplotě pod 0 ° C, je třeba ji aklimatizovat na pokojovou teplotu (kolem 15°C až 25°C) a poté je možné baterii nabít.

Co dělat po skončení nabíjení?

Pro nabíjení používejte pouze originální nabíjecí adaptér, který je dodáván v krabici s elektrickou koloběžkou, aby se zabránilo nehodě nebo požáru koloběžky nebo adaptéru. Před zahájením jízdy musí být nabíjecí adaptér odpojen. Po ukončení nabíjení odpojte nejprve adaptér od sítě a následně od koloběžky, při nabíjení připojte nejdříve koloběžku k adaptéru a následně do sítě.

Bezpečnost nade vše

Nedoporučujeme koloběžku nabíjet v nepřítomnosti dospělé odpovědné osoby a překračovat doporučenou dobu nabíjení. Nenechávejte koloběžku při nabíjení bez dohledu dospělé a odpovědné osoby. Doporučujeme co nejdříve po dokončení nabíjení odpojit koloběžku od adaptéru a zdroje elektrické energie.

Jak baterii skladovat?

Neskladujte baterii koloběžky na místech s teplotou vyšší než 40 °C nebo nižší než +10 °C. Koloběžku vždy skladujte na chladnějším, suchém místě mimo přímé sluneční záření. Nenechávejte koloběžku v blízkosti ohně nebo zdrojů tepla, neboť všechny tyto činnosti mohou způsobit vznícení nebo poškození baterie. V blízkosti nabíjení a skladování nesmí být hořlavé materiály.

Provoz v zimě

Když budete koloběžku skladovat v pokojové teplotě a v zimním období vyjedete, nejvhodnější je koloběžku po skončení jízdy umístit znovu do pokojové teploty nebo alespoň na místo s teplotou nad 10 °C. Nedoporučujeme nechávat delší dobu koloběžku v zimním období venku a poté hned zahájit jízdu z důvodu vzniku kondenzátu uvnitř koloběžky, což může způsobit problémy s baterií nebo elektro součástkami uvnitř koloběžky.

Nabíjení během skladování

Pokud koloběžka nebyla použita déle než 2 měsíce, doporučujeme zkontrolovat stav nabití (přesnější hodnotu naleznete v mobilní aplikaci nebo lze stav ověřit na displeji) a popř. dobít baterii na skladovací hodnotu nabití baterie 30% – 70%.

Jízda do kopce

Samozřejmě, nežijeme na placce a nějaký ten klasický městský kopeček by koloběžka zvládnout měla, záleží však na mnoho parametrech jako povrch, povětrnostní podmínky, délka stoupání atd. Je potřeba si uvědomit, že každé elektrické zařízení má svá omezení a proto, když cítíte, že koloběžka výrazně zpomaluje, až téměř při jízdě do kopce zpomaluje pod hranici 5 km/h, je vhodné koloběžce pomoci odrazy nohou nebo kopec s koloběžkou vyjít. 

Jak je to s kapacitou a životností baterie?

Životnost baterie se udává v počtech nabíjecích cyklů, které baterie zvládne bez výrazného poklesu své kapacity (ztráta kapacity nad 20%).  Nabíjecí cyklus se ale obvykle neprovádí z úplného vybití, proto udáváme místo přesného počtu nabíjecích cyklů jeho rozptyl (např. 500 – 800 cyklů).

Kapacita baterie se udává buď v ampér-hodinách (Ah), ale tento parametr není nejdůležitější, nebo ve watt-hodinách (Wh), který se vypočítá vynásobením kapacity baterie (Ah) s napětím baterie (V), např. 12,5 Ah x 36 V = 450 Wh. Tento údaj podá zásadnější informaci o reálné kapacitě baterie.

 

 

UX2

U3/U3.1/U3.2

U5/U5.1

U7/U7.1

Parametry baterie

Napětí baterie (V)

22,2

36

36

36

Kapacita baterie (Wh)

55,5

280,8

374,4

450

Kapacita baterie (Ah)

2,5

7,8

10,4

12,5

Parametry nabíječky

Doba nabíjení (h)

3,125

3,9

5,2

6,25

Jmenovité výstupní napětí (V)

25,2

42

42

42

Nabíjecí proud (A)

0,8

2

2

2

Jmenovité vstupní napětí (V)

110 - 240

110 - 240

110 - 240

110 - 240

Jmenovitá frekvence vstupního napětí (Hz)

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

Doporučená teplota nabíjení (+ °C)

15 až 35

15 až 35

15 až 35

15 až 35

Počet nabíjecích cyklů

500 - 800

500 - 800

500 - 800

500 - 800

Skladování

Skladování (+ °C)

10 až 40

10 až 40

10 až 40

10 až 40

Doporučené nabití baterie při skladování (%)

30 - 70

30 - 70

30 - 70

30 - 70

Doporučený interval dobíjení (měsíce)

2 - 4

2 - 4

2 - 4

2 - 4

 

U-pointy

 

 

Kontakt

Nebojte se nás na cokoli zeptat, jsme tu pro Vás!
+420 588 881 148 +420 608 416 078
jonas.hromadka@tempish.cz


!!!ZBAVUJTE SE PROSÍM BATERIÍ NA SBĚRNÝCH DVORECH KTERÉ JSOU K TOMU URČENÉ!!!